• İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemek ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmek.
  • Yürürlükteki mevzuat , yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmek , üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak.
  • İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik hedefleri belirlemekş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmek.
  • Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamak.
  • Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları yapmak.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izlemek.
  • İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatmak.
  • İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalarını dökümante etmek ve sonuçlarını kayıt altına almak.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminin ve performansının sürekli iyileştirilmesi