Kuruluşumuzda, entegre olarak uygulanan yönetim sistemleri çerçevesinde;

Ürün ve hizmet gerçekleştirme proseslerinin tüm aşamalarını çevresel açıdan sürdürülebilir bir gelişme içinde gerçekleştirmeyi temel ilke olarak hedeflemiştir.

Bu doğrultuda "Çevre Yönetim Sistemi" uygulanarak, sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak arttırılmaya çalışılır.

Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için "Çevre Yönetim Sistemi" kurularak amaç ve hedefler belirlenmiş, bu amaç ve hedefler doğrultusunda yönetim programları oluşturulmuş, eğitim, bilgilendirme, denetleme çalışmaları ile sürekliliği sağlanmıştır.

Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır.

ACARLAR A.Ş. DİNAR VAGON SANAYİ  yönetimi ; şirket faaliyetlerinin, Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere , müşteri sözleşme ve şartnamelere daima uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almayı ve takip etmeyi taahhüt eder.