Karşılıklı işletilebilirlik gereği UTP, WAG, UTPNoice, UIC Standartlarına göre üretilmiş yük vagonlarının her 5 senede bir TTŞ 340’a göre yapılması gereken periyodik revizyonları Acarlar Vagon tarafından yük vagon atölyelerinde her türlü planlı bakımlarının (REV) planlanması ve gerçekleştirilmesi, vagonlarda oluşabilecek tüm arıza (VoA) ve hasarların (VoH) giderilmesi, doğru malzemelerin kullanılması, bakım geliştirme ve bakım hizmetleri getirme faaliyetlerinin koordine edilmesi ve yönetilmesini güvence altına alınmaktadır.